Görme Engelliler

Örnek Olarak Doldurulmuş Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu ve Bireysel Gelişim Formu

Örnek Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu ve Bireysel Gelişim Formu Sitemize Eklenmiştir.

             Merkezimiz usulüne uygun olarak doldurulmamış olarak kurumumuza gönderilen yada aileler tarafından getirilen belgelere göre işlem yapamamaktadır.

             Bu amaçla Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu ve Bireysel Gelişim Formu´nun doldurulmuş örnekleri sitemize eklenmiştir. Bu formları merkezimize gönderecek kişi veya kurumların bu örneklere uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

             Örnek Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu ve Bireysel Gelişim Formlarına web sitemizdeki menüden Özel Eğitim Hizmetleri=> Formlar yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.